CENTRUM ROZLICZEŃ,
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO


Aktualne kursy walut :
3,7856 zł 4,2673 zł 3,8512 zł 4,7515 zł

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych:

CENTRUM ROZLICZEŃ Kancelaria Doradcy Podatkowego Monika Mika-Bodek

w zakresie pełnionych obowiązków zawartych w umowie głównej, jak również w wyniku kontaktów telefonicznych, mailowych, formularzy kontaktowych i in.

Upoważniam Monikę Mika-Bodek do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

 • Comarch ERP Kasa Bank
 • Comarch ERP Kadry i Płace
 • Comarch ERP Księga Podatkowa
 • Comarch ERP Księga Handlowa
 • Comarch ERP Środki Trwałe
 • Comarch ERP handel i magazyn
 • Formularzy kontaktowych
 • Zapytań ofertowych w formie elektronicznej, telefonicznej czy tradycyjnej


Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, login, IP, PESEL, numer
 • paszportów, numer dowodu tożsamości, adres, NIP)
 • dane adresowe (kod, miasto, ulica, numer domu)
 • dane transakcyjne (numery kont bankowych)
 • dane finansowe (przychody, koszty, dochód)
 • dane kadrowe ( pesel, adres, imię i nazwisko pracowników, dane ich członków rodziny)


Okres ważności upoważnienia:

od: dnia złożenia zamówienia, zapytania w w/w formach lub podpisania umowy

do: dnia wykonania zlecenia, rezygnacji z zamówienia, końca trwania umowyCENTRUM ROZLICZEŃ, KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Liczba Odsłon : 5730