Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem

Uprzejmie informujemy, że można złożyć oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy okres tj. po 25 marca.

Oświadczenie można złożyć tak jak do tej pory. Wniosek ten (oświadczenie) zostanie jednak rozpatrzony dopiero po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.