Dodatkowa możliwość podpisu e-sprawozdań finansowych

Dodatkowa możliwość podpisu e-sprawozdań finansowych

Nowy podpis osobisty od 2020r.

Uchwalona w dniu 31 lipca 2019r. ustawa wprowadza zmianę, która pozwoli od 1 stycznia  2020r. podpisywać sprawozdania finansowe podpisem osobistym (art. 45 ust. 1f oraz art. 63c ust. 2a ustawy o rachunkowości). Tym samym poszerzono zbiór podpisów elektronicznych, którymi możemy podpisywać sprawozdania finansowe,  z dwóch do trzech. Od stycznia 2020r mamy możliwość wyboru jednego spośród trzech podpisów elektronicznych tj.:

  • podpis profilem zaufanym,
  • kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • podpis osobisty.

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny, będący warstwą elektroniczną dowodu osobistego (e-dowodu). Podpis ten zawiera imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo. Takie dowody  z warstwą elektroniczną są wystawiane w Polsce od marca 2019r.

Dzięki zmianie brzmienia ustawy o rachunkowości będą one umożliwiały głównemu księgowemu i członkom zarządu podpisu osobistego pod sprawozdaniami finansowymi. Podpis osobisty jest równoznaczny z własnoręcznym podpisem. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, który znajduje się w e-dowodzie. Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e-dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. Po otrzymaniu e-dowodu należy aktywować warstwę elektroniczną dokumentu w urzędzie gminy. Aktywacji można dokonać zarówno przy odbiorze e-dowodu, jak i później, w dowolnym momencie. Podczas aktywacji należy ustawić sześciocyfrowy kod PIN, który można zmienić w dowolnym momencie. Przy odbiorze dowodu obywatel otrzymuje również numer PUK służący do weryfikacji w przypadku nieprawidłowego wpisywania PIN.

Użycie podpisu osobistego wymaga jednak posiadania czytnika, który spełnia wymagania techniczne wskazane przez MSWiA dla czytników e-dowodów.

 

            Anna Krężołek

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod nr Tel. : 605 784 130, 531 947 390, 570 507 744