Dodatkowe świadczenie postojowe z ZUS - nowe branże!

Dodatkowe świadczenie postojowe z ZUS - nowe branże!

Informujemy, iż na postawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. przedsiębiorcy z nowych branż mogą od 16 grudnia wystąpić o dodatkowe świadczenie postojowe. Wnioski mogą złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Od wczoraj o dodatkowe świadczenie postojowe mogą wystąpić również prowadzący działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD:

  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
  • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

więcej informacji na stronie zus:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-6_0-kolejne-branze-moga-juz-skladac-wnioski-o-dodatkowe-swiadczenie-postojowe/3741521