Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.

Opieka nad dziećmi do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-17-stycznia-2021-r_/3653466