Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników

Witamy wszystkich bardzo serdecznie !

Informujemy, że będzie możliwość otrzymania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników. To co wiemy na dziś to:

1. Wniosek będzie można złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy

2. Wniosek będzie mógł złożyć Mikroprzedsiębiorca, Mały przedsiębiorca, Średni przedsiębiorca

3. Dofinansowaniu będą podlegały koszty wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek zus.

4. Wysokość dofinansowania będzie się kształtowała od min. 30% do 80 % w zależności od wielkości pracodawcy oraz wielkości spadku obrotów.

5.  Wnioski są w trakcie opracowania.

 

Szczegóły tej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

 

Pozdrawiamy serdecznie!