Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy z ZUS!

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy z ZUS!

Nabór dofinansowania trwa od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r.

minimalna kwota dofinansowania to 10 000 zł , maksymalna to 299 00 zł brutto

Dofinansowanie projektu wynosi 80 % szacowanej wartości , 20 % to wkład własny.

termin realizacji projektu od dnia podpisania umowy nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych danego stanowiska:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

Do przygotowania  i wysłania wniosku potrzebne będą:

1. Wszystkie oferty planowanych do zakupu maszyn i urządzeń – oferty muszą zawierać: dane sprzedawcy i nabywcy, cenę, wszystkie parametry urządzenia oraz elementy które zawiera, informacje że przedmiot jest fabrycznie nowy, warunki serwisu, gwarancji i dostawy)

2.Ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ocean ryzyka zawodowego wykonana przez BHPowca ( dla danego stanowiska na który zakupiony ma być sprzęt)

3. CEiDG

4. Dokumentacja zdjęciowa która pokazuje jak wygląda aktualna praca na stanowisku które będzie dofinansowane

5. Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu

6. Informacje o  adresie przechowywaniu sprzętów ewentualnie, jeśli wnioskodawca jest właścicielem do dokument potwierdzający własność jeżeli nie to np. umowę najmu lub dzierżawy lokalu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem