Dofinansowanie na rozpoczęcie rolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Dofinansowanie na rozpoczęcie rolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Informujemy że dnia 03.06.2020.ruszył nabór na rozpoczęcie działalności rolniczej gdzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 150 000 zł płatna w II ratach:

  • I rata – 80% całkowitej wartości pomocy – 120 000 zł (wniosek o płatność I raty składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
  • II rata – 20% całkowitej wartości pomocy – 30 000 zł (wniosek o płatność II raty składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.).

Szczegóły w załączniku: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow.html

Zapraszamy również do kontaktu pod nr tel. 605 784 130, 570 507 744