DOFINANSOWANIE NA "ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW"

DOFINANSOWANIE NA "ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW"

Informujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór na podziałanie    I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w 2023 r.  Orientacyjny termin rozpoczęcia naboru planowany jest od 30 sierpnia 2023 do 29 września 2023.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy powyżej 1h i o wielkości ekonomicznej poniżej 25 000,00€.

 

Ogłoszony program ma na celu:

– wsparcie produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne;

– wsparcie produkcji ekologicznej lub produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych metodami ekologicznymi

Głównym celem programu jest zwiększenie na rynku konkurencyjności gospodarstw, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, zwiększając przy tym technologię oraz cyfryzację.

 

Wysokość wsparcia :                                                                          

– maksymalne wsparcie 120 000,00 zł – gospodarstwa które rozpoczynają działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w tamach tzw. krótkiego łańcucha dostaw, oraz gospodarstw które prowadzą produkcję ekologiczną,

-100 000,00 zł pozostała intensywność pomocy do 85% kosztów operacji

 

Pozostałe informacje chętnie udzielamy w Naszym Biurze. Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390 lub na e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl