Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi w zakresie:

  • Udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
  • Sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielania pomocy w tym zakresie
  • Reprezentowania Klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
  • Udzielania porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
  • Prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania pomocy w tym zakresie
  • Doradztwa w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych