Europejski Korpus Solidarności - najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie: 5 października 2021 r. do godz. 12.00

Europejski Korpus Solidarności - najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie: 5 października 2021 r. do godz. 12.00

Program skierowany jest do młodzieży oraz firm, organizacji i instytucji działających w sektorze solidarnościowym. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Jego nadrzędny cel polega na umożliwieniu organizacjom uzyskania dofinansowania projektów na rzecz społeczności
i współpracy z młodymi ludźmi, którzy pragną zaangażować się w wolontariat w kraju i za granicą.

Działania, jakie można będzie zrealizować w jego ramach mają charakter szczególny, ponieważ nie wymagają one nawiązywania współpracy międzynarodowej, skupione są w całości na wspieraniu społeczności lokalnych. Intencją architektów nowego programu było umożliwienie organizacjom młodzieżowym wywierania pozytywnych zmian tam, gdzie organizacje te funkcjonują, a więc na terenie dzielnicy, gminy, miejscowości.

Zadaniem projektu jest ponad to promowanie wartości europejskich, takich jak promowanie otwartości, wspieranie grup wykluczonych i marginalizowanych, aktywizowanie młodzieży, ochrona środowiska naturalnego etc.

Charakterystyka projektu solidarności:

Czas trwania: 2-12 miesięcy

Zasięg geograficzny: Polska

Grupa inicjatywna: min. 5 osób w wieku 18 – 30 lat, przy wsparciu organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną

 

Dofinansowanie: Koszty zarządzania projektem (500 euro/mies), koszty wsparcia coacha (maks. 12 dni pracy), koszty związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (100% zaplanowanych kosztów).