FUNDUSZE EUROPEJSKIE - Bezzwrotne dotacje

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - Bezzwrotne dotacje

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Polską Agencją Przedsiębiorczości w związku z pandemią COVID-19 przygotowało wsparcie dla firm zmagających się z problemem utraty płynności finansowej. To bezzwrotne dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy będą mogli składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro- i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie większości województw.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który:

  •  31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Wysokość wsparcia będzie uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Wnioski na dotacje będzie można składać od 15 czerwca do 31 lipca 2020 roku drogą elektroniczną. Pomoc będzie udzielana do końca roku.

Więcej informacji na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzrór wniosku
  2. Instrukcja
  3. Tabela-stawek