MAŁY ZUS PLUS +

MAŁY ZUS PLUS +

„MAŁY ZUS PLUS” OD 1 LUTEGO 2020 R.

Już od 1 lutego 2020 roku zacznie obowiązywać Mały ZUS Plus, który zastąpi Mały ZUS. Dzięki niemu poszerzy się grono przedsiębiorców, którzy będą mogli płacić niższe składki, co dotychczas było możliwe dzięki Małemu ZUS-owi.

 

Dla kogo?

Jeżeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok 2019, nie przekroczyły 120 000 zł, możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli działalność prowadziłeś krócej, limit przychodu należy ustalić proporcjonalnie). Wysokość składki ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, uzyskany w 2019 r., w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Kiedy i jak się zgłosić?

Jeżeli  w 2019 r. i w styczniu 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą  i nie korzystałeś z „małego ZUS” powinieneś złożyć:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 stycznia 2020 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS” albo
  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 stycznia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

 

Zgłoszenia należy dokonać do 29 lutego 2020 r.!!!

Jak ustalić podstawę składek?

 Podstawę składki ustalić należy na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej za ubiegły rok.

 

PAMIĘTAJ! Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

 

Jakie są konsekwencje niższych składek ZUS?

Tak jak inne ulgi w opłacaniu składek, Mały ZUS Plus jest dobrowolny. Jeśli chcesz opłacać wyższe składki (i mieć wyższe świadczenia), możesz to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu.

Twoja decyzja o skorzystaniu z Małego ZUS Plus będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które ci przysługują (chorobowe, rentowe, emerytalne). Te świadczenia są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Jeśli będziesz wpłacać niższe składki, otrzymasz też niższe świadczenia.

 

Jednocześnie informuje, że z dniem 31.01.2020 r. „Mały ZUS” traci ważność i od 01.02.2020 r. zastąpi go „Mały ZUS Plus”

 

Paulina Guzik

Więcej informacji w naszym biurze lub pod numerami tel.: 605-784-130, 531-947-390, 570-507-744 oraz na stronach internetowych