Możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8 w wyniku zamknięcia szkoły, przedszkola.

Możliwość otrzymania zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem do lat 8 w wyniku zamknięcia szkoły, przedszkola.

Jeżeli pracodawca stara się o zasiłek w związku z opieką nad dzieckiem wysyła oryginał oświadczenia do właściwej jednostki ZUS,

natomiast w przypadku pracownika – przekazuje oświadczenie pracodawcy do wysłania elektronicznego.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.