Nabór wniosków na dofinansowanie na silosy !

Nabór wniosków na dofinansowanie na silosy !

Termin : Od 5 czerwca do 5 lipca 2023

Cel: poprawa sytuacji infrastruktury magazynowej, poprzez zwiększenie odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Kwota pomocy: do 50% kosztów kwalifikowanych bez podatku VAT

Pozostałe warunki:

– rolnik jest osobą fizyczną i pełnoletnią,

– rolnik ma przyznane płatności bezpośrednie na 2022 rok o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

– rolnik posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działek ewidencyjnych, na których będzie zamontowany silos,

– rolnik ma nadany nr w systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pozostałe informacje chętnie udzielimy w Naszym Biurze. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390 lub na e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl