Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych

Brzeski Urząd Pracy ogłosił nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych od 27.09.2021r do 01.10.2021r.

Wartość refundacji łącznie to  około 1500zł przez 6 miesięcy. Okres utrzymania stanowiska po upływie refundacji wynosi 3 miesiące.

W pierwszej kolejności refundacja będzie przysługiwała Wnioskodawcom, którzy:
  • organizują miejsce na terenie powiatu brzeskiego
  • funkcjonują na rynku co najmniej 6 miesięcy
  • nie otrzymali wsparcia w tej formie w danym roku.

Przy wyborze Wnioskodawców Urząd kieruje się między innymi:

  • możliwością płynnego kierowania osób bezrobotnych na tworzone miejsce pracy,
  • w odniesieniu do proponowanego wynagrodzenia oraz wymagań względem kandydata do pracy określonych we wniosku, jak również efektami rekrutacji prowadzonych przez Urząd na tożsame lub pokrewne stanowiska pracy lub na rzecz danego pracodawcy.

Refundacja nie będzie przysługiwała na zatrudnienie współmałżonka Wnioskodawcy.

Z uwagi na stan epidemii wnioski należy wrzucić do wrzutni znajdującej się w drzwiach głównych do budynku, dostępnej w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu).

Wniosek można znaleźć na stronie: https://brzesko.praca.gov.pl/-/16047938-nabor-wnioskow-o-organizacje-prac-interwencyjnych