Odliczenie 1,5% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego od 2023

Odliczenie 1,5% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego od 2023

Od 2003 każdy podatnik może zdecydować czy chce przeznaczyć 1% swojego podatku na wybraną Organizacje Pożytku Publicznego (OPP). Wsparcie darczyńców w 2021 wyniosło, według Ministerstwa Finansów, 972,7 mln zł. Reforma podatkowa z 2022, zwana jako  Nowy Ład, zakładała możliwość odliczenia 1% dla wybranej OPP, jak również mechanizm wyrównania , który miałby pokrywać różnicę powstałą  z tytułu obniżenia podatków.  Rozwiązanie to zostało jednak zakwestionowane przez część senatorów, którzy wskazywali na niekonstytucyjność zapisu, że to Minister Finansów, w porozumieniu z przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, będzie decydował o wysokości wyrównania dla poszczególnych OPP.

Senat zaproponował więc zastąpienie mechanizmu wyrównania zwiększeniem odliczenia do 1,5%. Poprawka została przegłosowana przez sejm i trafiła na biurko prezydenta.

Zwiększona kwota odliczenia od podatku obowiązuje od 2023 roku.

 

Kto może przekazać 1,5%?

Odpisu podatkowego mogą dokonać podatnicy, którzy rozliczają się:

  • poprzez skalę podatkową – podatnicy, którzy rozliczają się poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem wynoszącym 12% lub 32%
  • podatkiem liniowym – osoby fizyczne uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały opodatkowanie tego dochodu jedną stawką w wysokości 19%;
  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej.

 

Odpisu nie mogą więc dokonać spółki opodatkowane podatkiem od osób prawnych (CIT) oraz podatnicy, których zeznanie roczne przygotuje ZUS!