ODROCZENIE SKŁADEK ZUS

ODROCZENIE SKŁADEK ZUS

Możliwość odroczenia składek ZUS, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności.

ZUS wraz z Rządem oferuje pomoc jako:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Jeśli chcesz skorzystać z ulg, złóż jeden z wniosków:

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony zostanie wysłana umowa wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na adres e-mail lub pocztą.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro ulga nie będzie przysługiwała.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.