POLSKI ŁAD 2.0

POLSKI ŁAD 2.0

Zmiany dla ryczałtowców

 1. Możliwość wyboru formy opodatkowania według skali podatkowej w 2022.
 2. Możliwość rezygnacji z ryczałtu od lipca 2022 i przejście na skale podatkową
 3. Zmiana terminów składania zeznania rocznego PIT-28
 4. Nowy termin zapłaty ryczałtu
 5. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od przychodów, dochodów

Rozszerzenie :

 1. Przedsiębiorcy, którzy w roku 2022 płacą podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zależności od rodzaju przychodu jaki osiągają ( od 2 do 17 procent). Przedsiębiorca musi do końca kwietnia 2023 roku wybrać czy chce opodatkować swoją działalność na zasadach ryczałtu czy na zasadach skali podatkowej za rok 2022.
 1. Przedsiębiorca do 22 sierpnia 2022 może złożyć zawiadomienie o rezygnacji od 1 lipca 2022 z opodatkowania na zasadach ryczałtu na rzecz skali podatkowej.  Oznacza to, że podatnik rezygnuje od 1 lipca do 21 grudnia 2022 roku z opodatkowania ryczałtem na rzecz skali podatkowej. W roku 2022 przedsiębiorca będzie miał dwa PIT-y i od lipca będzie płacił składki zdrowotne na zasadach skali podatkowej ( 9% dochodu z działalności)
 2. Termin składania PIT-u 28 dla ryczałtowców od 1 stycznia 2023 roku upływać będzie 30 kwietnia następnego roku.
 3. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ryczałtu będą mogli odliczyć składki zdrowotne od przychodu w wysokości 50% zapłaconych składek.

Zmiany dla podatników rozliczających się według skali podatkowej

 1. Obniżenie stawki podatku z 17% do 12%
 2. Zmiana kwoty zmniejszającej podatek
 3. Brak możliwości rozliczania składek zdrowotnych
 4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 5. Możliwość rozliczenia jako samotny rodzic

Rozszerzenie:

 1. Za cały rok 2022 zastosowanie znajdzie już stawka 12%, mimo że przepisy wchodzą w życie od 1 lipca 2022 roku.
 2. Kwota zmniejszająca podatek wynosi od 1 lipca 2022 roku 3600 zł rocznie. Dla osób pracujących na etacie lub na zleceniach, kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300zł miesięcznie.
 3. Osoby mające swoje działalności gospodarcze rozliczające się na skali podatkowej nadal nie będą mogły rozliczyć składek zdrowotnych ani w kosztach uzyskania przychodu, ani odliczyć od podatku czy dochodu.

Zmiany dla osób rozliczających się podatkiem liniowym

 1. Możliwość wyboru formy opodatkowania roku 2022 na zasadach skali podatkowej
 2. Limitowana możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Rozszerzenie:

 1. Przedsiębiorca, będzie musiał do końca kwietnia 2023 roku wybrać, czy chce opodatkować swoją działalność na zasadach podatku liniowego, czy według skali podatkowej za rok 2022.
 2. Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne w wysokości 8 700 zł rocznie od dochodu (dotyczy to składek zdrowotnych przedsiębiorcy jak i osoby współpracującej. Skorzystanie z pełnego odliczenia może przynieść oszczędności w wysokości 1653 zł rocznie.