Program "Polskie Szlaki Turystyczne" Edycja 2024

Program "Polskie Szlaki Turystyczne" Edycja 2024

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program ,,Polskie szlaki turystyczne” na rok 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dla kogo?

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce podmioty określone w art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Dofinansowanie realizacji zadania publicznego nie może być niższe niż 200 000. Natomiast maksymalna wysokość udzielanego dofinansowania wynosi do 90% kosztów całkowitych realizacji zadania.

Wymagane jest, aby Wnioskodawca przewidział w ramach realizacji udział środków własnych w wysokości minimum 10% całkowitych realizacji zadania.

Na jaki cel?

  1. Renowacja istniejących szlaków turystycznych.
  2. Wytyczanie nowych szlaków turystycznych.

Termin składania wniosków

Do dnia 21 czerwca 2024 roku.

 

Więcej szczegółów pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-polskie-szlaki-turystyczne-edycja-2024-finansowanego-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej

lub zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@centrumrozliczen.com.pl lub telefonicznego 570 507 744.

 

Źródło: www.gov.pl