Przypominamy o możliwości zmiany formy opodatkowania!

Przypominamy o możliwości zmiany formy opodatkowania!

Aby zmienić sposób opodatkowania dochodów należy złożyć aktualizację formularza CEIDG-1 do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym  został uzyskany pierwszy przychód w danym roku. Tak więc np. uzyskując przychód w styczniu 2021 roku  należy dokonać zgłoszenia najpóźniej do 20 lutego 2021.