Przypomnienie o wymianie kasy fiskalnej

Przypomnienie o wymianie kasy fiskalnej

Przypominamy, że  zgodnie z procesowaniem przepisów dotyczących kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii dla wszystkich przedsiębiorców (tzw. kasy online) branże, które muszą wymienić kasę fiskalną z kopią papierową od 01.01.2020 r. to:

-gastronomia

-hotelarstwo

-składy węglowe

Wynika to wprost z rozporządzenia ministra finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1059).

W następnym etapie tj. do 30 czerwca 2021 r. muszą wymienić kasy fiskalne firmy świadczące usługi takie jak:

  1. a)  fryzjerstwo,
  2. b)  kosmetyka i kosmetologia
  3. c)   budownictwo,
  4. d)  opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. e)  usługi prawnicze,
  6. f)  usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Przypominamy również o ciągłej możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, z której można skorzystać na mocy art. 111 ust. 4 ustawy VAT. ( tj. odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas nabytych w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł).

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu…