Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów Małopolski

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów Małopolski

10 grudnia rozpoczęła się kolejna edycja Regionalnego Programu Stypendialnego.

W ramach naboru na rok szkolny lub akademicki 2020/ 2021 można składać wnioski o stypendia z Regionalnego Programu Stypendialnego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

 

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2020/ 2021, od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2021 roku, dla uczniów:

 • klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie: 400 zł brutto miesięcznie,
 • klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500 zł brutto miesięcznie,
 • szkół ponadpodstawowych, w  kwocie 600 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na 12 miesięcy, a łączna wartość wyniesie: 4800 zł brutto, 6000 zł brutto i 7200 zł brutto.

 

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów. W jego ramach będą przyznawane następujące rodzaje stypendiów:

 • Dla uczniów mieszkających w Małopolsce:
  • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
  • za szczególne osiągnięcia sportowe,
  • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,

Stypendia będą przyznawane na maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość wynosi dla uczniów:

  • klas 5-7: 350 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 3500 zł brutto,
  • klasy 8 szkoły podstawowej: 425 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 4250 zł brutto,
  • klas szkół ponadpodstawowych: 500 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 5000 zł brutto.
 • Dla studentów (mających miejsce zamieszkania na terenie Małopolski):
  • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
  • za szczególne osiągnięcia sportowe,
  • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
  • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),

Stypendia przyznawane będą na maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 600 zł brutto, co daje łącznie 6000 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego można składać od 10 grudnia do 8 stycznia 2021 roku w następujący sposób:

 • Pocztą lub kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021. (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).
 • Osobiście – poprzez wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w:
 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 (urna znajduje się przed budynkiem „B”),
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52,
 • Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy al. Solidarności 5-9.

Szczegółowe informacje po kliknięciu w poniższy link: