Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa

Pragniemy poinformować, iż w związku z panującą epidemią rząd nadal obraduje nad formami pomocy w ramach tzw. “tarczy antykryzysowej”. Proponowane, niektóre zmiany to:

zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące dla właścicieli mikrofirm (i ich pracowników) założonych przed 1 lutego 2020, (chodzi o składki za wszystkich pracowników firm zatrudniających do 9 osób) oraz osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie ok. 2 tys. zł. dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.; w przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego; ie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

O potwierdzonych informacjach w ramach pomocy “traczy antykryzysowej” będziemy informować państwa na bieżąco.