Agnieszka Bednarek

Agnieszka Bednarek

Księgowa

Specjalista w sprawach prowadzenia Ksiąg Handlowych, Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Przychodów jak również spraw kadrowo-płacowych. Absolwentka Politechniki Krakowskiej, ukończyła szereg szkoleń. m. in. z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, „Akademia Podatkowa dla samodzielnych księgowych”. Praktyk, od 2010 roku pracuje w biurze rachunkowym, w bardzo dużym stopniu zna zagadnienia związane z obsługą księgową i płacową firm. Jest ekspertem w sprawach rozliczeń płacowo-kadrowych pracowników oddelegowanych na teren Unii Europejskiej oraz poza nią, jak również w zakresie czasu pracy zawodowych kierowców. W swojej pracy ceni sobie wysoką jakość świadczonych usług poprzez zwiększanie zadowolenia wśród klientów i pracowników.