Kinga Bodek

Kinga Bodek

Księgowa

Specjalista do spraw rynku zagranicznego. W naszym zespole pracuje od marca 2019 r. Magister Politechniki krakowskiej o specjalności „Matematyka w ekonomii i finansach” oraz Uniwersytetu Ekonomicznego o specjalności „Inżynieria finansowa”. Oba fakultety ukończyła z wyróżnieniem. Jest ekspertem w zakresie obliczania skomplikowanych analiz finansowych, wskaźników rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w rozliczeniu zagranicznych spółek z osobowością prawną, sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jest ekspertem w sprawach rozliczeń płacowo-kadrowych pracowników oddelegowanych na teren Unii Europejskiej oraz poza nią. Posiada również szeroką wiedzę z zakresu naliczania i raportowania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych z PFRON. Na bieżąco śledzi projekty zmian podatkowych przez co rozumie potrzeby biznesu i urzeczywistnia oryginalne wizje przedsiębiorców.