ZEROWY PIT DLA MŁODYCH DO 26 ROKU ŻYCIA

ZEROWY PIT DLA MŁODYCH DO 26 ROKU ŻYCIA

Od 1 sierpnia 2019 r. zaczęło obowiązywać zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń wpłacanym osobom do 26 roku życia.

24 lipca 2019 została podpisana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym, świadczeniach rodzinnych i świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza zwolnienie z PIT dla młodych.

Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto.

Ulga obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W roku 2019 (rozliczenie do kwietnia 2020 r.) limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

Aby całość zwolnienia do takich wypłat zrealizowana była już w trakcie roku warto nie zapomnieć, by już 1 sierpnia – przed wypłatą wynagrodzenia – podatnik złożył oświadczenie o niepobieranie zaliczki na podatek. Wówczas również wynagrodzenia za okres przed 1 sierpnia będą już w trakcie roku wypłacane z pominięciem podatku dochodowego.  Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).