Trwa nabór wniosków Bank Gospodarstwa Krajowego Kwota dofinansowania: 660 mln złotych

Trwa nabór wniosków Bank Gospodarstwa Krajowego Kwota dofinansowania: 660 mln złotych

Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa small mid-caps, Przedsiębiorstwa mid-caps

Wsparcie będzie mieć formę dotacji (tzw. premii ekologicznej) przyznawanej celem spłaty części kredytu, który przedsiębiorca zaciągnie uprzednio w banku komercyjnym. Intensywność premii wynosi od 25% do 80% w zależności od rodzajów wydatków, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Na co można przeznaczyć?

Zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia)

Więcej informacji na stronie https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/efektywnosc-energetyczna-i-oze/kredyt-ekologiczny/#c28053