Usługi rachunkowe

Usługi rachunkowe

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • Kursy komputerowe
 • Prowadzenie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych
 • Prowadzenie rozliczeń karty podatkowej
 • Prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Dokonywanie okresowych rozliczeń podatkowych VAT, PIT
 • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 • Sprawozdania finansowe
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi
 • Księgi handlowe – pełna księgowość
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • Prowadzenie kontroli
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i sporządzanie informacji VAT-UE
 • Rozliczanie ZUS właściciela i pracowników
 • Obsługę płacową i kadrową