Ważne zmiany od 1 lipca 2021 r.

Ważne zmiany od 1 lipca 2021 r.

1. Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021r dla kolejnych branż:

 • budowlańcy
 • fryzjerzy
 • kosmetyczki
 • stomatolodzy
 • lekarze
 • prawnicy
 • siłownie
 • kluby fitness

Kasa fiskalna nie jest wymaga dla przedsiębiorców, którzy nie obsługują konsumentów.

2. Pakiet e-commerce

W zakresie wprowadzanego pakietu zmiany obejmują między innymi likwidację w całej UE zwolnienia z podatku VAT od importu paczek do 22 euro a także znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Nowe przepisy mają też nałożyć obowiązek poboru i zapłaty VAT na podatników. Zdaniem MF ułatwi to – poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.) – dokonanie na terytorium UE:

 • sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro,
 • a także dostawy towarów na rzecz konsumentów.

3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) do 30 czerwca 2021 r.

Sprawdź, czy masz obowiązek rejestracji!

Obowiązek rejestracji do CRPA dotyczy:

 • osób, które prowadzą działalność gospodarczą i zamierzają:
  • a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,
  • b) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • c) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
  • d) dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej,
 • podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących osobą fizyczną, zamierzających zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 Akcyza,
 • podmiotu, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
 • podmiotu, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako:
  • a) pośredniczący podmiot węglowy,
  • b) pośredniczący podmiot gazowy.

Obowiązek rejestracji do CRPA nie dotyczy:

 • osób fizycznych,
 • podmiotów olejowych (zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych),
 • pośredniczących podmiotów tytoniowych.

4. TAX FREE

1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od stycznia 2022 r. ma działać w formie elektronicznej. TAX FREE to możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów na terenie RP przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE.