Ważne zmiany od 1 lipca 2021r !!!!

Ważne zmiany od 1 lipca 2021r !!!!

1. Kasy fiskalne online od 1 lipca 2021r dla kolejnych branż:

– budowlańcy

-fryzjerzy

– kosmetyczki

– stomatolodzy

– lekarze

– prawnicy

– siłownie

– kluby fitness

Kasa fiskalna nie jest wymaga dla przedsiębiorców, którzy nie obsługują konsumentów.

2. Pakiet e-commerce

W zakresie wprowadzanego pakietu zmiany obejmują między innymi likwidację w całej UE zwolnienia z podatku VAT od importu paczek do 22 euro a także znaczne rozszerzenie zakresu transakcji, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Nowe przepisy mają też nałożyć obowiązek poboru i zapłaty VAT na podatników. Zdaniem MF, ułatwi to, poprzez użycie interfejsu elektronicznego (np. internetowa platforma handlowa, portalu, itp.), dokonanie na terytorium UE:

– sprzedaży towarów importowanych z państw trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro, a także

– dostawy towarów na rzecz konsumentów.

Sprawdź czy masz obowiązek rejestracji !

3. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) do 30 czerwca 2021 r obowiązek ten dotyczy osób które:

– prowadzą działalność gospodarczą i zamierzają:

a) wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą – przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności,

b) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

c) wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

d) dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej

– Podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, niebędących osobą fizyczną, zamierzających zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-3 AkcyzaU

Podmiotu, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych

– Podmiotu, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako:

a) pośredniczący podmiot węglowy,

b) pośredniczący podmiot gazowy

Obowiązek rejestracji do CRPA nie dotyczy:

– Osób fizycznych,

Podmiotów olejowych (zużywających podmiotów olejowych i pośredniczących podmiotów olejowych),

Pośredniczących podmiotów tytoniowych.

4. TAX FREE

– 1 lipca 2021 r. rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREE na Platformie PUESC. System zwrotu podatku VAT podróżnym TAX FREE obecnie działa w formie papierowej, od stycznia 2022 r. ma działać w formie elektronicznej. TAX FREE to możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie towarów na terenie RP przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE