Wciąż można się starać o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw!

Wciąż można się starać o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw!

Przypominamy, że do 14 lipca 2022 r. oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. W trwającym naborze o uzyskanie bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014-2020 rolnicy ubiegają się już o niemal 16,5 mln zł.

Rolnicy, którzy są zainteresowani tą formą wsparcia, powinni posiadać gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Osoby, które chcą ubiegać się o premię, mogą być ubezpieczone w KRUS-ie lub w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Istotne jest, by co najmniej 25 proc. dochodów lub przychodów osiąganych przez zainteresowanego pochodziło z działalności rolniczej.

Premia w wysokości 60 tys. zł wypłacana jest w dwóch ratach. 80 proc. kwoty rolnik dostaje po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a pozostałe 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu.

Wsparcie w całości należy przeznaczyć na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. kwoty musi być wydane na środki trwałe, m.in. na: zakup nowych maszyn rolniczych, urządzeń i wyposażenia oraz na budowę, przebudowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej; nabycie gruntów rolnych lub stad podstawowych; zakładanie sadów albo plantacji roślin wieloletnich.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-63-restrukturyzacja-malych-gospodarstw—nabor-31-marca-do-29-maja-2021-r lub w naszym poprzednim poście dotyczącym tej premii.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390 lub na e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl