Wsparcie dla KGW na realizację celów określonych w ustawie na 2023 rok

Wsparcie dla KGW na realizację celów określonych w ustawie na 2023 rok

Termin: od 3 kwietnia do 30 września 2023 roku,

Cel: pomoc na realizację zadań związanych z działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości kobiet, inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi, reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej

Kwota pomocy:

8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,

9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pozostałe warunki:

– KGW wykorzystuje pomoc na wyznaczoną realizację zadań zgodnie ze statutem,

– rozliczenie pomocy następuje poprzez przedłożenie sprawozdania z wydatkowanej pomocy do dnia 31 stycznia 2024 r.

Pozostałe informacje chętnie udzielamy w Naszym Biurze zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390 lub na e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl