Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

W planowanych naborach wnioski o pomoc będą mogli składać wyłącznie:

– przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie (bez GMO) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw dużych;

– przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół (nowowprowadzany sektor) – dot. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Terminy planowanych naborów:

– dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego –październik 2021 r.;

– dla rolników rozpoczynających lub kontynuujących rolniczy handel detaliczny (RHD) oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania – listopad 2021 r.