Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Uchwalona 31 marca br. ustawa przewiduje także, że Rada Ministrów może określić dłuższy okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub okres niemożności sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych.

Okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 3 maja 2020 r.

więcej informacji oraz wnioski na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/3264328