Rozliczenia zagraniczne

Rozliczenia zagraniczne

  • rozliczenia roczne z umowy o prace z terenów UE, EOG I SZWAJCARIA
  • rozliczenia roczne z działalności gospodarczych z terenów UE, EOG i SZWAJCARII
  • zwolnienia z opodatkowania usług budowlanych
  • rejestracje do podatku VAT w UE
  • zwroty z podatku VAT z krajów UE
  • tłumaczenie dokumentów i korespondencja z krajami UE, EOG i SZWAJCARIA
  • doradztwo w zakresie otwarcia i prowadzenia działalności gospodarczej przez rezydentów krajów UE, EOG i SZWAJCARII