Nasz zespół

Nasz zespół

Monika Mika-Bodek

Monika Mika-Bodek

Doradca Podatkowy

 

Wpisana na listę KIDP pod numerem 13294. Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod numerem 29057/2008. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – ukończyła Wydział Finansów o specjalności Rewizja Finansowa.

Kilkuletni wykładowca rachunkowości i finansów w Technikum Ekonomicznym w Krakowie oraz w Instytucjach szkoleniowych na terenie miasta Krakowa. Posiada uprawnienia pedagogiczne wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Praktyk, od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie księgowości, podatków kadr i płac, w której zajmuje się rozliczaniem księgowym firm. Posiada szeroką wiedzę z zakresu programów księgowych, programu Płatnik, pfron, urząd statystyczny, jak również umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z krajami członkowskimi, zasad rozliczania podatku vat zarówno jak na terenie RP jak i innych państw członkowskich.

Biegły Sądowy z zakresu rachunkowości, podatków, kadr i płac.

Agnieszka Bednarek

Agnieszka Bednarek

Księgowa

 

Specjalista w prowadzeniu:

  • Ksiąg Handlowych,
  • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • Ewidencji Przychodów,
  • rozliczeń płacowo-kadrowych pracowników oddelegowanych na teren Unii Europejskiej oraz poza nią,
  • spraw w zakresie czasu pracy zawodowych kierowców.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Ukończyła szereg szkoleń m. in. z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz „Akademia Podatkowa dla samodzielnych księgowych”.

Praktyk, od 2010 roku pracuje w biurze rachunkowym, w bardzo dużym stopniu zna zagadnienia związane z obsługą księgową i płacową firm.

W swojej pracy ceni sobie wysoką jakość świadczonych usług poprzez zwiększanie zadowolenia wśród Klientów i pracowników.

Maria Rakowska

Maria Rakowska

Pomoc księgowej

 

Absolwentka Technikum Ekonomicznego. Ukończyła Akademię Podatkową dla samodzielnych księgowych w 2017. W bardzo dobrym stopniu zna język niemiecki branżowy. Praktyk – w biurze rachunkowym pracuje od 2016 roku.

Ukończyła szereg kursów z obsługi specjalistycznych programów finansowo-księgowych, jak również z księgowej obsługi firm m.in. „Zasady prowadzenia rachunkowości”, „Specjalista ds. kadr i płac”, ”Obsługa programu Płatnik”, „Program Optima od A do Z”, „Księgowy z Praktyką w biurze rachunkowym”, „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów”, „Prawo Pracy”.

Jest ekspertem w zakresie:

  • niemieckiego podatku budowlanego (Bauabzugsteuer),
  • uzyskania zwolnienia z tego podatku (Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen).

Posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne z zakresu obsługi kadrowo-płacowej firm, jak również uzyskania zaświadczenia A1.

Miła i sympatyczna obsługa jest dla niej priorytetem.

Anna Kostrzewa

Anna Kostrzewa

Księgowa

 

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku ekonomicznym. W naszym zespole pracuje od sierpnia 2017 r.

Ekspert w zakresie pełnej księgowości oraz kadr i płac.

Ukończyła szereg kursów, m.in. „Zasady prowadzenia rachunkowości”, „Specjalista ds. kadr i płac”, „Obsługa programu Płatnik”, „Program Optima od A do Z”, „Księgowy z praktyką w biurze rachunkowym”, „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów”, „Prawo Pracy” organizowanych przez nasze biuro oraz „Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych” prowadzony przez dr Krzysztofa Biernackiego.

Posiada szeroką wiedzę z prawa podatkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z zakresu ustawy o rachunkowości.

Jej mottem jest rzetelne i sprawne rozwiązanie zgłoszonego problemu przy zastosowaniu wszelkich technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Paulina Guzik

Paulina Guzik

Księgowa

 

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jest ekspertem w opracowywaniu dokumentów w języku angielskim.

Jej bardzo dobra znajomość języka angielskiego branżowego zarówno w mowie jak i w piśmie sprawia, że współpraca z naszymi klientami zagranicznymi jest na bardzo wysokim poziomie. Dba o ciągłe i profesjonalne utrzymywanie kontaktów z klientami.

W bardzo dobrym stopniu zna obsługę programów księgowych i kadrowych.

Jej atutem jest pracowitość i innowacyjność w wykonywaniu swoich obowiązków, tzn. dostrzega zachodzące zmiany, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w rozwoju firmy.

Barbara Pasionek

Barbara Pasionek

Księgowa, specjalista do spraw organizacji szkoleń

 

Mgr rachunkowości i rewizji finansowej – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończyła szereg kursów z zakresu obsługi księgowej firm, jak również programów księgowych, m.in. „Specjalista ds. kadr i płac”,” Obsługa programu Płatnik”, „Program Optima od A do Z”, „Księgowy z praktyką w biurze rachunkowym”, „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów”, „Prawo Pracy”.

Posiada szeroką wiedzę z zakresu obsługi administracyjnej naszego biura, dba o public relations naszej firmy, zajmuje się logistyką umów z kontrahentami, administracją spraw kadrowych.

Jest profesjonalistą w rozwiązywaniu spraw problemowych i beznadziejnych. Na bieżąco monitoruje zmiany w prawie pracy, podatkach oraz ubezpieczeń społecznych.

Zajmuje się również organizacją szkoleń dotyczących Funduszy Europejskich, m. in. “Kierunek kariera zawodowa”, “Małopolskie bony rozwojowe” itp.

Sukcesywnie zwiększa standardy obsługi klienta oraz rozwija swoje umiejętności.

Kinga Bodek

Kinga Bodek

Księgowa

 

Specjalista do spraw rynku zagranicznego. W naszym zespole pracuje od marca 2019 r. Magister Politechniki krakowskiej o specjalności „Matematyka w ekonomii i finansach” oraz Uniwersytetu Ekonomicznego o specjalności „Inżynieria finansowa”. Oba fakultety ukończyła z wyróżnieniem.

Jest ekspertem w zakresie:

  • obliczania skomplikowanych analiz finansowych, wskaźników rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • rozliczania zagranicznych spółek z osobowością prawną; sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • rozliczeń płacowo-kadrowych pracowników oddelegowanych na teren Unii Europejskiej oraz poza nią.

Posiada również szeroką wiedzę z zakresu naliczania i raportowania dofinansowań dla osób niepełnosprawnych z PFRON. Na bieżąco śledzi projekty zmian podatkowych przez co rozumie potrzeby biznesu i urzeczywistnia oryginalne wizje przedsiębiorców.

Karolina Michalska

Karolina Michalska

Księgowa, specjalista do spraw reklamy

 

Absolwentka Technikum nr 4 w Nowym Sączu o specjalności „Technik organizacji reklamy”. Jej zadaniem jest dbanie o wizerunek firmy na rynku, organizacja i sprzedaż naszych usług, jak również bieżąca obsługa klientów.

Z naszą firmą jest związana od września 2020 roku. Sukcesywnie rozwija swoje umiejętności kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia. Buduje aktywne relacje z klientami i dba o to, aby byli aktywnymi i spełnionymi partnerami.

Ukończone szkolenie „Pracownik ds. finansowych i księgowości z obsługą komputera” pozwala łączyć wiedzę z zakresu reklamy i marketingu z wiedzą księgową.

Jest pozytywnie nastawiona do pracy i gotowa do podejmowania nowych wyzwań. Ciągle rozwija swoje kompetencje.

Jeżeli będziesz miał problem natury organizacyjnej lub nie będziesz mógł odnaleźć się w meandrach wiedzy podatkowej i księgowej, to jest to odpowiednia osoba do pomocy!

Beata Leśniak

Beata Leśniak

Specjalista do spraw kadr i płac

 

Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, na kierunku o specjalności „Specjalista ds. rachunkowości i finansów”.

Ukończyła szereg kursów kwalifikacyjnych z zakresu księgowości oraz kadr i płac, m in. „Zamknięcie Roku w Księgach Handlowych”, „Zajęcia Praktyczne cdn Optima Kadry i Płace”, „Zajęcia Praktyczne cdn Optima Kpir”, „Zajęcia Praktyczne cdn Optima Pełna Księgowość”, „Samodzielny Księgowy Kpir i Kadry i Płace”, „Kurs angielskiego w księgowości”.

Z naszą firmą jest związana od maja 2021 r. Jej zadaniem jest dbanie o prawidłowe rozliczenia kadrowo-płacowe firm. W bardzo dobrym stopniu posługuje się znajomością z zakresu Prawa Pracy oraz Ubezpieczeń Społecznych.

Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, rzetelnością i umiejętnością pracy pod presją czasu. Posiada wysokie poczucie humoru oraz łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.