Nasz zespół

Nasz zespół

Monika Mika-Bodek

Monika Mika-Bodek

Doradca Podatkowy

Wpisana na listę KIDP pod numerem 13294. Posiada Certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych pod numerem 29057/2008. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – ukończyła Wydział Finansów o specjalności Rewizja Finansowa.

Kilkuletni wykładowca rachunkowości i finansów w Technikum Ekonomicznym w Krakowie oraz w Instytucjach szkoleniowych na terenie miasta Krakowa. Posiada uprawnienia pedagogiczne wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Praktyk, od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie księgowości, podatków kadr i płac, w której zajmuje się rozliczaniem księgowym firm. Posiada szeroką wiedzę z zakresu programów księgowych, programu Płatnik, pfron, urząd statystyczny, jak również umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z krajami członkowskimi, zasad rozliczania podatku vat zarówno jak na terenie RP jak i innych państw członkowskich.

Biegły Sądowy z zakresu rachunkowości, podatków, kadr i płac.

Agnieszka Bednarek

Agnieszka Bednarek

Księgowa

Specjalista w prowadzeniu:

 • Ksiąg Handlowych,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencji Przychodów,
 • rozliczeń płacowo-kadrowych pracowników oddelegowanych na teren Unii Europejskiej oraz poza nią,
 • spraw w zakresie czasu pracy zawodowych kierowców.

Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Ukończyła szereg szkoleń m. in. z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz „Akademia Podatkowa dla samodzielnych księgowych”.

Praktyk, od 2010 roku pracuje w biurze rachunkowym, w bardzo dużym stopniu zna zagadnienia związane z obsługą księgową i płacową firm.

W swojej pracy ceni sobie wysoką jakość świadczonych usług poprzez zwiększanie zadowolenia wśród Klientów i pracowników.

Anna Kostrzewa

Anna Kostrzewa

Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku ekonomicznym. W naszym zespole pracuje od sierpnia 2017 r.

Ekspert w zakresie pełnej księgowości oraz kadr i płac.

Ukończyła szereg kursów, m.in. „Zasady prowadzenia rachunkowości”, „Specjalista ds. kadr i płac”, „Obsługa programu Płatnik”, „Program Optima od A do Z”, „Księgowy z praktyką w biurze rachunkowym”, „Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów”, „Prawo Pracy” organizowanych przez nasze biuro oraz „Aktualna praktyka rozliczeń podatkowych” prowadzony przez dr Krzysztofa Biernackiego.

Posiada szeroką wiedzę z prawa podatkowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z zakresu ustawy o rachunkowości.

Jej mottem jest rzetelne i sprawne rozwiązanie zgłoszonego problemu przy zastosowaniu wszelkich technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Paulina Guzik

Paulina Guzik

Księgowa / Specjalista ds. Kadr i Płac

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Z firmą związana od listopada 2017 r.

Jest specjalistą z zakresu Kadr i Płac oraz rozliczeń z ZUS. Do jej obowiązków należy m.in. dbanie o kompletność i poprawność dokumentów pracowniczych na podstawie których tworzy i wylicza wynagrodzenia. Posiada także szeroką wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz PFRON.

W bardzo dobrym stopniu zna obsługę programów księgowo-płacowych, programu PŁATNIK oraz obsługę platformy ZUS PUE.

Jej atutem jest dobra organizacja pracy, pracowitość oraz dokładność przy wykonywaniu swoich zadań, dzięki czemu aktywnie uczestniczy w rozwoju firmy.

Karolina Michalska

Karolina Michalska

Księgowa, specjalista do spraw reklamy

Absolwentka Technikum nr 4 w Nowym Sączu o specjalności „Technik organizacji reklamy”. Jej zadaniem jest dbanie o wizerunek firmy na rynku, organizacja i sprzedaż naszych usług, jak również bieżąca obsługa klientów.

Z naszą firmą jest związana od września 2020 roku. Sukcesywnie rozwija swoje umiejętności kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia. Buduje aktywne relacje z klientami i dba o to, aby byli aktywnymi i spełnionymi partnerami.

Ukończone szkolenie „Pracownik ds. finansowych i księgowości z obsługą komputera” pozwala łączyć wiedzę z zakresu reklamy i marketingu z wiedzą księgową.

Jest pozytywnie nastawiona do pracy i gotowa do podejmowania nowych wyzwań. Ciągle rozwija swoje kompetencje.

Jeżeli będziesz miał problem natury organizacyjnej lub nie będziesz mógł odnaleźć się w meandrach wiedzy podatkowej i księgowej, to jest to odpowiednia osoba do pomocy!

Weronika Stanuch

Weronika Stanuch

Specjalista ds. kadr i płac

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z zakresu Rachunkowości i Rewizji finansowej. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku specjalista ds. księgowości.

Ukończone kursy: „ Kady i płace”, „ Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji”, „Prowadzenie rachunkowości”.

Charakteryzuje się wysoka kulturą osobistą. Chętnie pomaga w trudnych kwestiach podatkowych jak również kadrowych.

Marta Augustyn

Marta Augustyn

Księgowa

Absolwentka Technikum Ekonomicznego. Posiada kwalifikacje w zawodzie Technik Ekonomista i Technik Rachunkowości.

Obecnie studiuje na Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kierunku Ekonomia o specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw.

Posiada dużą wiedzę i umiejętności z zakresu pełnej księgowości jak również kadr i płac.

W naszym zespole pracuje od stycznia 2022 r. Ciągle się dokształca i uczestniczy w kursach kwalifikacyjnych.

Monika Motak

Monika Motak

Księgowa

Absolwentka Technikum Ekonomicznego w kierunku Technik Rachunkowości oraz Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Obecnie studiuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość.
Od 2022 r. pracuje w biurze rachunkowym.

W bardzo dużym stopniu zna zagadnienia związane z obsługą:

 • Ksiąg Handlowych,
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Ewidencji Przychodów,
 • dotacji Unijnych dla przedsiębiorstw.

Chętnie zdobywa nową wiedzę zarówno-teoretyczną jak i praktyczną. Ciągle rozwija swoje kompetencje poprzez zdobywanie wiedzy na kursach i szkoleniach. Posiada kurs obsługi programu „Płatnik”, jak również „Rozliczanie wynagrodzeń oraz danin publicznych”.

Jest obdarzona wysoką kulturą osobistą, cierpliwością oraz dokładnością.

Olga Haus-Mika

Olga Haus-Mika

Specjalista ds. rozliczeń zagranicznych

Absolwentka filologii szwedzkiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Centrum Rozliczeń zajmuje się kwestiami zagranicznymi takimi jak deklaracje podatkowe, rejestracje do VAT, do niemieckiej kasy urlopowej czy zwolnienia z podatku budowlanego.

Posługuje się językami niemieckim, angielskim i szwedzkim co umożliwia komunikację z urzędami z całej Europy.

Ewelina Jarzmik

Ewelina Jarzmik

Księgowa

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie o kierunku Rachunkowość i Rewizja Finansowa.

Ukończyła szkolenia z zakresu ‘’Podatkowa księga przychodów i rozchodów na Comarch Optima’’ , ‘’Księgowość pełna w praktyce na Comarch Optima’’, „Vat w obrocie międzynarodowym’’. W biurze zajmuje się prowadzeniem pełnej księgowości w firmach międzynarodowych m.in. Niemcy, Holandia, Austria, Czechy, Słowacja oraz Chiny.

Posiada wiedzę dotyczącą transakcji wewnątrzunijnych WNT, WDT, transakcji trójstronnych, uproszczonych a także eksportu i importu towarów i usług na terenie Unii Europejskiej oraz z krajów poza Unią.

W dalszym ciągu podnosi swoje kompetencje aby świadczyć dla państwa usługi na najwyższym poziomie.

Kinga Oleksy

Kinga Klimek

Księgowa

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kierunku Finanse Sektora Publicznego studiów I stopnia oraz w trakcie II stopnia na kierunku Ekonomika i Finanse Przedsiębiorstw.

W naszym zespole pracuje od lipca 2023 roku.

Posiada szeroką wiedzę na temat podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz prowadzenia ewidencji przychodów, zaświadczeń A1 do krajów Unii Europejskiej oraz poza nią. W swojej pracy zajmuje się również organizacją szkoleń.

Jest osobą pracowitą, posiada bardzo wysoką kulturę osobistą i chętnie udziela pomocy w zakresie prowadzonych spraw.

Natalia Kopeć-Kołdras

Natalia Kopeć-Kołdras

Księgowa

Absolwentka Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, filia w Bochni.

Od 2019 roku związana z zagadnieniami dotyczącymi pracy w biurze rachunkowym.

Jej specjalnością jest:

 • prowadzenie Ksiąg Handlowych,
 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • ewidencja przychodów,
 • sporządzanie Sprawozdań Finansowych dla Stowarzyszeń i Fundacji.

Jest specjalistką z zakresu Ustawy o rachunkowości jak również Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W pracy ceni sobie punktualność, dokładność, rzetelność oraz profesjonalną obsługę klienta.

Patrycja Jasnos

Patrycja Jasnos

Księgowa

Absolwentka Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kierunku ekonomicznym. Obecnie studiuje na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na kierunku Finanse i Rachunkowość – studia magisterskie.

Posiada dużą wiedzę z zakresu Książki Przychodu i Rozchodu, jak również uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów fundacji i stowarzyszeń.

Zajmuje się również księgami handlowymi w zakresie CIT-u estońskiego.

Ciągle się dokształca, uczestniczy w częstych kursach i szkoleniach z aktualnych zmian podatkowych.

Maria Mrozowska

Maria Mrozowska

Asystent Księgowego

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Jej specjalnością jest obsługa klienta, organizacja obiegu dokumentów w biurze oraz prace kadrowo-płacowe.

Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą, chętnie udziela informacji z zakresu kadr i płac.