Usługi szkoleniowe

Lista szkoleń IX 2023 – VI 2024

Wszystkie oferty szkoleniowe znajdują się w BUR (Baza Usług Rozwojowych).

01.PROFESJONALNY PRACOWNIK W DZIALE KADR I PŁAC + CDN OPTIMA

Termin szkolenia

02-03.10.2023

Termin szkolenia

04-05.12.2023

Termin szkolenia

01-02.02.2024

Termin szkolenia

11-12.04.2024

Termin szkolenia

28-29.05.2024

Liczba godzin szkolenia

16 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

02.ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI PROGRAMU PŁATNIK

Termin szkolenia

08.09.2023

Termin szkolenia

06.10.2023

Termin szkolenia

29.11.2023

Termin szkolenia

30.01.2024

Termin szkolenia

27.02.2024

Termin szkolenia

24.05.2024

Liczba godzin szkolenia

8 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

03.PROFESJONALNA OBSŁUGA PROGRAMU CDN OPTIMA

Termin szkolenia

04-05.09.2023

Termin szkolenia

23-24.10.2023

Termin szkolenia

20-21.12.2023

Termin szkolenia

08-09.01.2024

Termin szkolenia

04-05.04.2024

Termin szkolenia

23-24.05.2024

Liczba godzin szkolenia

16 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

04.OBSŁUGA KSIĘGOWA W BIURZE RACHUNKOWYM

Termin szkolenia

18-19.09.2023

Termin szkolenia

23-24.11.2023

Termin szkolenia

18-19.01.2024

Termin szkolenia

18-19.03.2024

Termin szkolenia

06-07.05.2024

Liczba godzin szkolenia

16 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

05.PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Termin szkolenia

16.10.2023

Termin szkolenia

06.11.2023

Termin szkolenia

18.12.2023

Termin szkolenia

05.02.2024

Termin szkolenia

15.04.2024

Termin szkolenia

27.05.2024

Termin szkolenia

11.06.2024

Liczba godzin szkolenia

8 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

06.PRAWO PRACY ZMIANY

Termin szkolenia

20.10.2023

Termin szkolenia

22.12.2023

Termin szkolenia

09.02.2024

Termin szkolenia

01.03.2024

Termin szkolenia

23.04.2024

Termin szkolenia

13.05.2024

Termin szkolenia

12.06.2024

Liczba godzin szkolenia

6 godzin

Godziny szkoleń

8:00-14:00

07.ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI

Termin szkolenia

20-22.09.2023

Termin szkolenia

07-09.11.2023

Termin szkolenia

14-16.02.2024

Termin szkolenia

04-06.03.2024

Termin szkolenia

08-10.04.2024

Liczba godzin szkolenia

20 godzin

08.ZAJĘCIA PRAKTYCZNE CDN OPTIMA – KPiR

Termin szkolenia

25-27.09.2023

Termin szkolenia

15-17.11.2023

Termin szkolenia

22-24.01.2024

Termin szkolenia

19-21.02.2024

Termin szkolenia

11-13.03.2024

Termin szkolenia

24-26.04.2024

Termin szkolenia

21-23.05.2024

Termin szkolenia

13-14.06.2024

Liczba godzin szkolenia

20 godzin

09.ZAJĘCIA PRAKTYCZNE CDN OPTIMA – KADRY I PŁACE

Termin szkolenia

06-07.09.2023

Termin szkolenia

09-10.10.2023

Termin szkolenia

13-14.11.2023

Termin szkolenia

25-26.01.2024

Termin szkolenia

14-15.03.2024

Termin szkolenia

14-15.05.2024

Liczba godzin szkolenia

16 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

10.ZAJĘCIA PRAKTYCZNE CDN OPTIMA: PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ + REJESTRY VAT

Termin szkolenia

14-15.09.2023

Termin szkolenia

14-15.12.2023

Termin szkolenia

12-13.02.2024

Termin szkolenia

07-08.03.2024

Termin szkolenia

02-03.04.2024

Termin szkolenia

16-17.05.2024

Termin szkolenia

17-18.06.2024

Liczba godzin szkolenia

16 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

11.SAMODZIELNY KSIĘGOWY: KPiR + KADRY I PŁACE + PŁATNIK + PFRON

Termin szkolenia

11-13.09.2023

Termin szkolenia

25-27.10.2023

Termin szkolenia

20-22.11.2023

Termin szkolenia

15-17.01.2024

Termin szkolenia

25-27.03.2024

Termin szkolenia

08-10.05.2024

Liczba godzin szkolenia

24 godziny

Godziny szkoleń

8:00-16:00

12.SAMODZIELNY KSIĘGOWY: KSIĘGA HANDLOWA + KADRY I PŁACE + PŁATNIK + PFRON

Termin szkolenia

11-13.10.2023

Termin szkolenia

06-08.12.2023

Termin szkolenia

10-12.01.2024

Termin szkolenia

06-08.02.2024

Termin szkolenia

20-22.03.2024

Termin szkolenia

05-07.06.2024

Liczba godzin szkolenia

24 godziny

Godziny szkoleń

8:00-16:00

13.ZAMKNIĘCIE ROKU W KSIĘGACH HANDLOWYCH

Termin szkolenia

04-05.12.2023

Termin szkolenia

02-03.01.2024

Termin szkolenia

22-23.02.2024

Termin szkolenia

28-29.03.2024

Termin szkolenia

16-17.04.2024

Liczba godzin szkolenia

16 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

14.ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Termin szkolenia

30.10.2023

Termin szkolenia

12.12.2023

Termin szkolenia

31.01.2024

Termin szkolenia

22.04.2024

Termin szkolenia

02.05.2024

Liczba godzin szkolenia

6 godzin

Godziny szkoleń

9:00-15:00

15.TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – KOD ZAWODU 431103 – przygotowujący do uzyskania kwalifikacji

Termin szkolenia

05.10.2023 – 07.12.2023 w dniach: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 października + 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 listopada + 1, 4, 5, 6, 7 grudnia

Liczba godzin szkolenia

120 godzin

Godziny szkoleń

9:00-15:00

16.ESTOŃSKI – CIT ZADANIA PARKTYCZNE

Termin szkolenia

08.09.2023

17.“NOWY ŁAD PODATKOWY – PRAKTYCZNE WARSZTATY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN” CZ.I

Termin szkolenia

18.10.2023

18.“NOWY ŁAD PODATKOWY – PRAKTYCZNE WARSZTATY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN” CZ.II

Termin szkolenia

19.10.2023

19.OBRÓT TOWAROWY ERP OPTIMA

Termin szkolenia

28-29.12.2023

Termin szkolenia

22-23.02.2024

Termin szkolenia

18-19.04.2024

Termin szkolenia

3-4.06.2024

Liczba godzin szkolenia

16 godzin

Godziny szkoleń

8:00-16:00

20.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Termin szkolenia

18.03.2024

Termin szkolenia

18.04.2024

Termin szkolenia

17.05.2024

Termin szkolenia

03.06.2024

Liczba godzin szkolenia

6 godzin

Godziny szkoleń

8:00-14:00

Szkolenia językowe

Branżowe kursy językowe dla początkujących oraz zaawansowanych.

Kurs z języka niemieckiego

Język niemiecki

Kurs z języka angielskiego

Język angielski

Kurs z języka szwedzkiego

Język szwedzki

poziom podstawowy

Zapis na szkolenie

Kwestionariusz zgłoszeniowy do szkolenia

Pobierz, uzupełnij i odeślij podpisany skan dokumentu na adres:
biuro@centrumrozliczen.com.pl

Regulamin usług szkoleniowych

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

Procedura reklamacyjna

Procedura
reklamacyjna