Dofinansowanie na otwarcie lub rozwój działalności ze Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku"

Dofinansowanie na otwarcie lub rozwój działalności ze Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku"

Stowarzyszenie ”Na Śliwkowym Szlaku” na swojej stronie internetowej poinformowało mieszkańców obszaru Śliwkowego Szlaku o dofinansowaniu objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Nabory wniosków przeprowadzone zostaną w terminie 1 września 2020 r. – 15 września 2020 r., w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 2.1.1 Tworzenie przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa
  • 2.1.2 Rozwój przedsiębiorstw, w szczególności z zakresu branży turystycznej, rekreacyjnej i małego przetwórstwa
  • 1.3.2 Remont, odnowienie, zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego, jako wkład w zachowanie tradycji
  • 1.3.1 Budowa lub rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów.
  • 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia:

http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?id=nabor_wnioskow&n=41

http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?id=nabor_wnioskow&n=40