PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ–DO 250 TYS. ZŁ DOTACJI W 2022 ROKU – TRWA NABÓR DO 28 KWIETNIA

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ–DO 250 TYS. ZŁ DOTACJI W 2022 ROKU – TRWA NABÓR DO 28 KWIETNIA

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

Kto może skorzystać z bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności pozarolniczej?

  • rolnicy, małżonkowie lub domownicy rolnika, który nieprzerwanie podlegają pod pełne ubezpieczenie w KRUSie od co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku;
  • osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 2 lata;
  • osoby, które nie otrzymały wcześniej pomocy z programów: “Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020” lub “Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020”;
  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa znajdują się w gminie wiejskiej, ewentualnie miejsko-wiejskiej lub miejskiej jeżeli liczba mieszkańców miejscowości nie przekracza 5000.

W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, którzy skorzystali z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Wysokość premii – ile można uzyskać?

Można otrzymać 150 tys. zł, jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł. Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 proc. – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r. Co najmniej 70 proc. otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, np. płace, ubezpieczenia.

Czym może zajmować się Twoja nowa firma?

Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dofinansowania, może zajmować się m.in. prowadzeniem sklepu spożywczego; sprzedażą produktów nierolniczych; naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; fryzjerstwem; rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych; usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Mogą to być także usługi weterynaryjne, informatyczne, architektoniczne, inżynierska, księgowe, audytorskie czy techniczne. Pełna lista rodzajów działalności objętych wsparciem, tzw. kodów PKD.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki?

Zgodnie z wymogami formalnymi, otrzymaną dotację można w 70% przeznaczyć na zakup nowych środków trwałych:

  • maszyn i urządzeń;
  • pojazdów;
  • budowę lub remont.

Pozostałe 30% dotacji można przeznaczyć na inne wydatki związane z prowadzeniem działalności, czyli np.:

  • zakup dodatkowych materiałów;
  • bieżące wydatki na media;
  • środki obrotowe.

Nie przegap terminu złożenia wniosku!

Wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej przyjmują oddziały regionalne Agencji do 28 kwietnia 2022 r.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonu: 605 784 130, 570 507 744, 533 348 818, 531 947 390 lub na e-mail: biuro@centrumrozliczen.com.pl