PROMOCJA !! -50% !!

PROMOCJA !! -50% !!

Zdajemy sobie sprawę z tego jak wysokie są obecnie ceny na rynku, dlatego wychodząc na przeciw Waszym oczekiwaniom zdecydowaliśmy się na wdrożenie programu lojalnościowego, dzięki któremu możesz obniżyć koszty prowadzenia księgowości swojej firmy nawet o 50%.

Aby skorzystać z tego programu poleć nasze biuro, a my w zamian damy Ci rabat 50% na usługi księgowe.

Uwaga !!!

Rabat ten będzie obowiązywał przez  okres, w którym nowo przybyły klient będzie korzystał z naszych usług, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Zachęcamy do korzystania i polecania !!

 

*Promocja nie obejmuje prowadzenia pełnej księgowości

*Promocja dotyczy usług księgowych związanych z obliczaniem zaliczki na podatek oraz obliczaniem składek ZUS pracodawcy.

*Promocja trwa do 30.06.2023r

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI -50%

1. Organizatorem niniejszej promocji jest Centrum Rozliczeń Kancelaria Doradcy Podatkowego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Porąbka Iwkowska 113, 32-862 Porąbka Iwkowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000851273 , NIP: 8691998659,
REGON: 386583790, zwany dalej Organizator.
2. Niniejszy Regulamin określa warunki promocji, w której Dostawca przydziela jednorazowy Rabat:
dla klienta z tytułu polecenia usług Organizatora (dalej: „Polecający”
lub „Strona Polecająca”), gdzie skutkiem jest zawarcie umowy z nowym Klientem na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
3. Za każde polecenie od Strony Polecającej, Polecający otrzyma od Organizatora jednorazowy rabat
w wysokości 50% jego miesięcznych kosztów obsługi księgowej związanej z obliczaniem zaliczki na podatek oraz obliczeniem ZUS pracodawcy, pod warunkiem że Polecający spełnia warunki niniejszego Regulaminu.
4. Rabat zostanie przydzielony na okres trwania umowy z poleconym klientem jednak nie dłużej niż 12 miesięcy, a ponadto:
a. Polecający posiada zawartą umowę z Organizatorem w dniu dokonania polecenia, gdzie przedmiotem umowy
jest Umowa o Prowadzenie książki przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
b. Polecający powinien podać nazwę firmy poleconej lub  imię i nazwisko osoby poleconej,
w celu potwierdzenia faktu, iż usługi Organizatora zostały polecone przez nią.
c. Strona Polecona musi być nowym rejestrującym się podmiotem, który wcześniej nie posiadał umowy z Organizatorem
5. Organizator przydzieli rabat w momencie spełnienia wszystkich warunków w pkt. 4. Rabat zostanie uwzględniony
przy naliczeniu opłat miesięcznych na początku kolejnego Okresu Rozliczeniowego, licząc od momentu podpisania Umowy z Poleconym klientem.
6. W danym Okresie Rozliczeniowym, może zostać przydzielony tylko jeden rabat obniżający opłatę miesięczną.
Pozostałe rabaty, zostaną uwzględnione przy kolejnych Okresach Rozliczeniowych do momentu ich wyczerpania, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.
7. Polecający może wykorzystać maksymalnie 12 rabatów w trakcie Umowy.
8. Rabat nie podlega wymianie na inne środki wartości oraz nie ma możliwości wypłacenia jego równowartości pieniężnej.
9. W przypadku rozwiązania Umowy z Polecającym, niewykorzystana liczba przydzielonych rabatów traci ważność w momencie wygaśnięcia Umowy.
10. Nie jest możliwe przekazanie rabatu na osobę trzecią.
11. Niniejsza promocja jest ważna od 04.01.2023 r. do 30.06.2023r
12Korzystanie z niniejszej promocji i jej rabatu oznacza, że Polecający akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
13. Dla pozostałych nieunormowanych niniejszym regulaminem pojęć i definicji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
14.Prawem właściwym dla niniejszej promocji jest prawo polskie