Zmiany podatkowe październik 2019 !!!

Zmiany podatkowe październik 2019 !!!

Informujemy, że od 1 października 2019 roku weszły w życie następujące przepisy:

  1. ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,.

 

Zmieniona została  stawka podatku z 18% na 17%, która obejmuje podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej (roczny dochód do 85 528 zł). Stawka podatku 32% pozostaje bez zmian.

 

Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody, podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy też ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

  1. Dla dochodów uzyskanych na zasadach ogólnych od 1 października 2019 r. płatnicy również odlicza kwotę wolną od podatku 525 zł 12 gr., czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Płatnik nie może stosować dotychczasowej kwoty zmniejszającej czyli 556,02 zł (czyli 46,34 zł miesięcznie).

 

 

  • Zmianie ulegną również ryczałtowe koszty uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń:
  1. Pracownik miejscowy (jedna umowa o pracę) 3000 zł rocznie, 250 zł miesięcznie;
  2. Pracownik dojeżdżający (jedna umowa o pracę) 3600 zł rocznie, 300 zł miesięcznie;
  3. Pracownik miejscowy (wiele umów) 4500 zł rocznie;
  4. Pracownik dojeżdżający (wiele umów) 5400 zł rocznie.

 

W razie jakichkolwiek pytać zapraszamy do kontaktu.