Polski Ład – zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej

Polski Ład – zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej

Aktualnie wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje w bezpośrednim związku z formą opodatkowania dochodów/przychodów przedsiębiorcy. Zapłacone składki nie podlegają odliczeniu od podatku. Od lipca 2022 r. zasady te ulegają częściowym zmianom.

Podatnicy: 

  • podatku liniowego – płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4,9 proc. dochodu (ale nie mniej niż 270,90 zł za miesiąc),
  • podatku rozliczanego według skali (na zasadach ogólnych) – płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. dochodu (ale nie mniej niż 270,90 zł za miesiąc),
  • podatnicy karty podatkowej płacą stałą kwotową składkę w wysokości 270,90 zł miesięcznie,
  • zaś u podatników podatku zryczałtowanego wysokość składki ma charakter kwotowy i jest zależna od wysokości przychodu,
  • roczne przychody 0 – 60 000 zł – składka 335,94 zł,
  • roczne przychody 60 000,01 – 300 000,00 – składka 559,89 zł,
  • roczne przychody powyżej 300 000 zł – składka 1 007,81 zł.

W Polskim Ładzie do chwili obecnej żaden z przedsiębiorców nie miał prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej nawet w najmniejszej części. 

Nowelizacja przepisów jednak to zmieni. Przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszać przychód/dochód o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Według Ministerstwa Finansów to rozwiązanie dotyczy łącznie ok. 1,4 mln podatników.

Zasady ogólne (skala podatkowa) – bez odliczenia

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych nie będą mieli prawa do odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej w ogóle. Powyższe wynika z faktu, iż ta grupa podatników skorzysta na innej zmianie podatkowej. Otóż, podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych skorzystają na obniżeniu stawki podatku PIT z 17 do 12 proc. Nowa, obniżona stawka podatkowa będzie stosowana już począwszy od rozliczenia miesiąca czerwca. Zatem zaliczka, na podatek dochodowy za czerwiec płatna do 20 lipca będzie obliczana już z uwzględnieniem niższej stawki podatkowej.

Co więcej, stawka 12-proc. PIT będzie znajdowała zastosowanie do dochodów z całego roku podatkowego 2022 r. Rozliczenia za poprzednie miesiące według stawki 17-proc. nie będą wymagały korekty. Stawka 12-proc. znajdzie zastosowanie do całości dochodów i będzie zastosowana w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy 2022. Zatem, podatnicy, którzy w pierwszym półroczu wpłacali zaliczkę na podatek dochodowy tzw. PIT-5 mogą liczyć na zwrot nadwyżki w zeznaniu rocznym.

Podatek liniowy – odliczenie do kwotowego limitu

Podatnicy podatku liniowego nabędą prawo do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu lub zamiennie zaliczenia ich w koszty. Jednak prawo to limitowane jest kwotą 8 700 zł. Tylko do tej kwoty będzie można zaksięgować lub odliczyć  zapłacony ZUS na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Czy to oznacza, że podatnik zaoszczędzi 8 700 zł ? Absolutnie nie.

Realna korzyść  finansowa to 1 653 zł, ponieważ tak jak wskazano powyżej odliczenie realizowane jest na poziomie dochodu a nie podatku.

Limit odliczenia składek na FUZ będzie waloryzowany co rok.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 50 proc. składek odliczane od przychodu

Podatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego będą mieli prawo odliczyć od przychodu 50 proc. zapłaconych składek zdrowotnych. Czy to oznacza, że odzyskają połowę zapłaconych na FUZ kwotę? Niestety nie.

Odliczenie realizowane jest od przychodu. Realnie, oznacza to, że z 50 proc. zapłaconych składek ZUS podatnik odzyska tyle procent, ile wynosi jego stawka ryczałtu. 

Podstawa prawna:

art. 5, 10 i 36 ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265)