Tarcza 7.0 - nowe PKD!

Tarcza 7.0 - nowe PKD!

Pomoc w ramach Tarczy 7.0, tak jak do tej pory dotyczy m.in. świadczenia postojowego, świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, jednorazową dotację, a także zwolnienie ze składek ZUS. Wnioski można składać od 1 lutego do 31 marca 2021 roku.

 

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Z pomocy tej będą mogli skorzystać właściciele firm, których przedsiębiorstwo oznaczone było chociaż jednym z wymienionych kodów i była to działalność przeważająca. Kody te będą weryfikowane na stan 30 listopada 2020 roku.

Kody PKD:55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z

 

Ponowne świadczenia postojowe z ZUS

O to wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w stopniu przeważającym według przedstawionej niżej listy kodów PKD, odnotowaną na stan 30 listopada 2020 roku. Z tej pomocy skorzystać mogą firmy, którzy w oparciu o przepisy podatkowe wykażą spadek przychodu o minimum 40% za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku, porównując z miesiącem poprzednim lub z rokiem ubiegłym.

Jednokrotnie ze świadczenia skorzystać mogą: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Dwukrotnie ze świadczenia skorzystać mogą: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z , 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów firmy

Pomoc będzie mógł przyznać starosta. Kryterium przyznania wsparcia będzie wykazanie straty co najmniej 40% przychodów, biorąc pod uwagę miesiąc przed złożeniem wniosku analogicznie do roku poprzedniego tego samego okresu. Z tej formy pomocy będą mogły skorzystać tylko firmy z odpowiednimi PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Zwolnienie ze składek ZUS

Ubiegający się o zwolnienie z obowiązku regulowania należności składek ZUS będą musieli wykazać – poza odpowiednim PKD – również stratę. Kolejną ważną sprawą jest złożenie deklaracji rozliczeniowej (ewentualnie imiennego raportu miesięcznego) dotyczącej okresów, odnośnie których zamierza się ubiegać o zwolnienie. Tarcza 7.0 zakłada dwa przypadki zwolnień:

1) za styczeń 2021 roku;

2) za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku

Biorąc pod uwagę przeważające PKD za styczeń, ze zwolnienia będą mogli skorzystać:47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Natomiast za grudzień i styczeń: 49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-tarcza-7-0-jakiego-pkd-dotyczy-i-kiedy-mozna-skladac-wnioski