Terminy złożenia zeznań podatkowych za rok 2020.

Terminy złożenia zeznań podatkowych za rok 2020.

Data do kiedy Wydarzenie
   
20.01.2021 Termin zapłaty zaliczek za grudzień 2020
   
20.01.2021 PIT-6 oświadczenie co do przewidywanych wielkości działów specjalnych produkcji rolnej na rok 2021
   
01.02.2021 PIT-11, PIT-8C, PIT4R, PIT-8AR, IFT-1R, PIT-R, PIT40A – Płatnik PIT,  PIT-16A, PIT19A – termin złożenia deklaracji rocznych
   
15.02.2021 Termin udostępnienia wstępnej rocznej deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-38 i PIT-28 w usłudze „Twój e-PIT” Ministerstwa Finansów
   
20.02.2021 Decyzja o wyborze podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na 2021 r. lub o rezygnacji z tych form
   
20.02.2021 Wniosek o opodatkowanie całości przychodu z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy w 2021 r. – według skali podatkowej lub ryczałtem u jednego z małżonków
   
01.03.2021 Ostateczny termin na złożenie PIT-28 za 2020 r.  i zapłatę podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych
   
01.03.2021 PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-40A – termin przekazania na rzecz zatrudnionych/beneficjentów świadczeń
   
31.03.2021 Końcowy termin na złożenie deklaracji na podatek  CIT-8, CIT-8/A, CIT-8/B
30.04.2021 Ostateczny termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazanego w deklaracjach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-40A; załączników
   
30.04.2021 Ostateczny termin złożenia rocznej deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-37
   
30.04.2021 Ostateczny termin przekazania sprawozdania finansowego do szefa KAS w formie elektronicznej – dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, sporządzających księgi rachunkowe