Zmiany Kadry i Płace 2024

Zmiany Kadry i Płace 2024

    1.Wzrost płacy minimalnej:

W roku 2024 wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Wzrost ten będzie dwukrotny w styczniu i lipcu. Kwota minimalnego wynagrodzenie wzrośnie od 1 stycznia 2024 będzie ona wynosiła 4242 zł brutto, natomiast od 1 lipca – 4300 zł brutto.

Wzrośnie również stawka minimalna godzinowa w odniesieniu do umów zlecenie i tak samo dwukrotnie w styczniu i lipcu. Zleceniobiorca od 1 stycznia 2024r. nie będzie mógł zarabiać mniej niż 27,70 zł brutto, natomiast od lipca 2024 roku – 28,10 zł brutto.

  1. Wzrost kwot wolnych od potrąceń

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej zwiększają się kwoty wolne od potrąceń. Od 1 stycznia 2024 roku będą one wyglądać następująco:

  • W przypadku potrąceń niealimentacyjnych – 3221,98 zł.
  • W przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 2416,49 zł.
  • W zakresie kar pieniężnych – 2899,78 zł.
  1. Wzrost składek ZUS dla przedsiębiorców

Składki ZUS wzrosną o 12,8 proc.

Jak wynika z przepisów, podstawę do określenia wysokości składek ZUS stanowi 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zatem biorąc pod uwagę jego wzrost w 2024 roku, składka ZUS wyniesie 1600,27 zł – oczywiście bez składki zdrowotnej, której kwota jest obliczana na podstawie określonego rodzaju opodatkowania. Przedsiębiorcy będą musieli mieć na względzie, że w zakresie samej składki ZUS dotyczącej ubezpieczeń społecznych będą musieli zapłacić więcej o 181,79 zł w porównaniu z rokiem 2023.

  1. Wyższy dodatek za pracę w nocy oraz świadczenia pieniężne

Dodatek za pracę w nocy przysługuje każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej i wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Natomiast zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, praca w porze nocnej to praca odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00.

Wysokość dodatku za pracę w nocy oblicza się dzieląc płacę minimalną przez ilość godzin pracy w miesiącu i mnożąc o 20%.

W styczniu 2024 r. dodatek za godzinę pracy w nocy wzrośnie do 5,05 zł, czyli o 0,76 zł w stosunku do września 2023.

Inne należności takie jak m.in. odprawy pieniężne czy świadczenia pieniężne z tytułu odpłatnej umowy o praktykę absolwencką także wzrosną w roku 2024. Wzrost spowodowany jest uzależnieniem ich wysokość jest od wielkości płacy minimalnej.

Źródło:

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9344935,6-najwazniejszych-zmian-w-prawie-dla-pracodawcow-i-pracownikow-w-2024.html

https://ca-staff.eu/publikacje/skladki-zus-2024-beda-wyzsze-wzrosna-tez-koszty-zatrudnienia-pracownika/