Zmiany w 2024 roku

Zmiany w 2024 roku

1. Od 2024 roku zmniejszenie limitów podatkowych

Limity podatkowe obowiązujące w  2024 r. ulegają zmniejszeniu. Jest to efekt spadku średniego kursu euro na pierwszy dzień roboczy października.

Średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy wyniósł 4,6091 zł/euro oznacza to, że limity podatkowe na 2024 rok będą kształtowały się następująco:

 • Mały podatnik PIT – 9 218 000 zł,
 • Mały podatnik CIT – 9 218 000 zł,
 • Mały podatnik VAT – 9 218 000 zł,
 • Mały podatnik – kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za
 • wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) – art. 2 pkt 25 lit. b ustawy o
 • VAT – 207 000 zł,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – 9 128 000 zł,
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – rozliczany za okresy
 • kwartalne – 921 820 zł,
 • Jednorazowa amortyzacja (PIT) – 230 000 zł,
 • Jednorazowa amortyzacja (CIT) – 230 000 zł.

 

2. Obowiązkowy KSeF

Krajowy system e-faktur KSeF, został stworzony przede wszystkim z myślą o zbudowaniu jednolitego systemu centralnego rejestru faktur elektronicznych. Obowiązkowy KSeF wejdzie w życie od 1 lipca 2024 r. dla czynnych podatników VAT i 1 stycznia 2023 r. dla podatników zwolnionych przedmiotowo oraz podmiotowo z VAT

 

3. Działalność nierejestrowana zwiększenie limitów w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia

 • od 1 stycznia do 30 czerwca będzie wynosić 3181,50 zł, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie
 • a od 1 lipca 2024 roku będzie wynosić 3225 zł, czyli 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie.

4. Podatek od plastiku. Wzrost cen towarów zakupionych w opakowaniach plastikowych.

Nowe przepisy spowodują, że sklepy, hurtownie, restauracje czy bary pakujące wyroby z opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych będą musiały pobierać za to opłatę. Dla konsumentów spowoduje to wzrost cen produktów, zaś dla przedsiębiorców dla których opakowania z plastiku są podstawą do prowadzenia działalności podatek od plastiku będzie wiązać się ze sprawozdawczością oraz opłatą którą będą musieli uiszczać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla miejsca zamieszkania. Niektóre produkty z tworzyw sztucznych  będą objęte całkowitym zakazem. Są to m.in. sztućce, talerze, słomki z wyjątkiem medycznych, mieszadełka do napojów. Jeżeli są one niezbędne będą musiały zostać zastąpione innymi przykładowo metalowymi bądź drewnianymi. Opłata ta wiąże się z wprowadzeniem unijnej dyrektywy SUP ograniczającej zużycie plastiku. Za niedostosowanie się do wymogów ustawy grozić będą kary pieniężne.

 

Podstawa prawna: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-obowiazkach-przedsiebiorcow-w-zakresie-gospodarowania-21830169