Ruszył nabór na KPO - MAŁE PRZETWÓRSTWO

Ruszył nabór na KPO - MAŁE PRZETWÓRSTWO

Od 3 stycznia do 5 lutego 2024 r. trwa nabór na przedsięwzięcie „Małe przetwórstwo” w ramach Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wsparcie kierowane jest dla osób fizycznych które prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, są rolnikami lub małżonkiem rolnika.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem, że osoba w dniu złożenia wniosku ma spełnione co najmniej dwa założenia:

– jest pełnoletnia;

– prowadzi lub rozpoczyna prowadzenie działalności na terytorium RP;

– podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników;

– ma nadany nr identyfikacyjny

Wsparcie będzie realizowane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Zwrot  wyniesie 60 proc., a dla młodych rolników – 70 proc.

Otrzymane środki powinny być wykorzystane m.in. na budowę, remont czy modernizację infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu w katalogu podlegających zwrotowi wydatków wymienione zostały także koszty zakupu nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do wykonywania działalności.

Minimalna kwota dofinansowania jednego przedsięwzięcia wynosi 20 000,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia udzielana jest do limitu 500 000,00

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, zaś przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.