Zmiana formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania

Początek roku jest dobrym czasem na zmianę formy opodatkowania. Przedsiębiorca który chce zmienić swoją formę opodatkowania ma szansę  zrobić to  najpóźniej do 20. dnia następnego miesiąca następującego po miesiącu w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód.

*na przykład dla osiągnięcia przychodów w styczniu 2024 czas na zmianę formy opodatkowania ma do 20 lutego 2024