Najważniejsze zmiany podatkowe w 2024 roku - podsumowanie

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2024 roku - podsumowanie

  • Utrzymanie stawki VAT na żywność na poziomie 0% od 1 stycznia do 31 marca 2024,
  • od 1 stycznia 2024 r. wzrost stawek maksymalnych w podatkach i opłatach lokalnych, m. in. w podatku od nieruchomości, od środków transportowych czy w opłacie targowej. Wzrost jest dość znaczący, bo o ok. 15 proc. w stosunku do roku 2023,
  • Wraz z początkiem roku zaczęły również obowiązywać zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, polegające na opodatkowaniu zakupu szóstego i kolejnego mieszkania w tej samej inwestycji deweloperskiej stawką PCC w wysokości 6 proc.
  • Od 1 stycznia 2024 r. wyższe stawki podatku akcyzowego. Podwyżkami objęte są przede wszystkim: alkohol etylowy 100 proc., piwo, wino, tzw. pozostałe napoje fermentowane czy też wyroby pośrednie.
  • Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje podatek minimalny w CIT. Obejmuje on podmioty które wykażą stratę podatkową lub mają niski wskaźnik rentowności. Zgodnie z przepisami nie ma obowiązku wpłacania zaliczek w przypadku podatku minimalnego, dlatego pierwsze rozliczenia i wpłaty tego podatku nastąpią w 2025 roku.
  • W kwestiach technicznych zmiany zaszły przede wszystkim w zasadach występowania o wydanie wiążących informacji: stawkowej, akcyzowej i o pochodzeniu. Od 1 stycznia 2024 r. wnioski o wydanie tych informacji można składać wyłącznie elektronicznie – przez e-Urząd Skarbowy lub przez portal PUESC.
  • Wejście w życie od 1 lipca 2024 roku dla podatników VAT Krajowego Systemu e-Faktur co w praktyce oznacza odejście w większości przypadków od faktur papierowych i wystawianie ich przez dedykowany system Ministerstwa Finansów.