Nabór wniosków o organizację stażu od 22.01.2024 r. do 26.01.2024 r.

Nabór wniosków o organizację stażu od 22.01.2024 r. do 26.01.2024 r.

Staż organizuje się w pierwszej kolejności u Organizatorów, którzy:

  • deklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej po zakończonym stażu,
  • organizują miejsce stażu na terenie powiatu brzeskiego,
  • funkcjonują na rynku co najmniej 6 miesięcy,
  • nie otrzymali wsparcia w tej formie w danym roku,
  • organizują staż w zawodach, w których Urząd nie dysponuje ofertami pracy dla osób bezrobotnych
  • nie organizują stażu na stanowiskach związanych z wykonywaniem czynności ogólnobudowlanych.

Okres stażu to 6 miesięcy, a deklaracja zatrudnienia po stażu wynosi 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się w linku poniżej :

https://brzesko.praca.gov.pl/-/22677629-nabor-wnioskow-o-organizacje-stazu